Manifestatie 'De Stille Tocht'
Moeten wij afscheid nemen van ons geliefde Bronckhorst? NEE! 

Op 25 mei 2021 laten we zien dat wij Bronckhorst in ons hart dragen. Wij koesteren haar. En wandelen in stille tocht voor haar.
Uit eerbied voor haar bescheiden, oorspronkelijke en wonderschone karakter. En uit respect voor de leefbaarheid en de gezondheid van haar inwoners.

Wandel met ons mee voor Bronckhorst: Nu nog van hoge natuurlandschappelijke waarde. Vanwege haar unieke bewaard gebleven cultuurlandschap, kwetsbaar erfgoed en bijzondere natuur. 

Samen zorgen we ervoor dat Bronckhorst springlevend blijft!


Beste buurt, achterban, liefhebbers en hoeders van ons Achterhoekse landschap,

Dank voor jullie steunbetuigingen!
En voor de positieve reacties op onze inspanningen om grote windturbines in onze prachtige gemeente te voorkomen.

Wij zijn voor duurzaamheid én leefbaarheid:

 • Alternatieven die geen schade toebrengen aan ons landschap, onze natuur en onze gezondheid liggen binnen handbereik.
 • Uit ambtelijk onderzoek blijkt dat we met de 200 ha zon-op-schuurdaken in onze energiebehoefte kunnen voorzien
  (bron: GBB).
 • Wat (wie?) houdt ons nog tegen om daarvoor te kiezen? 


De wethouder (GL) wil dat de raad op 1 juli akkoord gaat met een 'Kader voor windenergie in Bronckhorst':

Spelregels, waarmee energiemaatschappijen en initiatiefnemers (vanaf 2022) "windinitiatieven" kunnen ontwikkelen.

Waarom? Burgers zijn er al uit. Grote windturbines zijn niet de oplossing. 75% stemde tegen, in de enquête van Het PON & Telos.
Raadsleden moeten ons laten zien dat draagvlak en democratie nog van waarde zijn, in onze gemeente.

Om hen daaraan te herinneren organiseren de gezamenlijke actiecomités en belangengroepen de manifestatie:
De Stille Tocht 

De manifestatie is dé kans voor burgers om te laten zien hoe zij denken over het verdwijnen van ons oude Achterhoekse landschap, door de komst van grote windturbines:
Groene energie die ten koste gaat van mens, dier en natuur, is niet groen.


Wordt 1 juli de introductie van Zwarte Donderdag? Een jaarlijkse herdenking van een rampzalig besluit? 
Gaan wij Bronckhorst op 25 mei ten grave dragen? NEE! Wij zorgen ervoor dat Bronckhorst springlevend blijft!
Wij verwachten dat de politiek tot inkeer komt.
Net als de landelijke politiek
Geen windturbines zonder draagvlak.


Let op: We maken er een spektakel van! 

 • Kom met ‘Stop windturbines’ spandoeken of maak je eigen teksten.
 • Neem stoffer en blik mee (of een ander ‘instrument’ om van je te laten horen).
 • Het kledingadvies is ‘stemmig’, jawel! (Denk aan sobere, donkere kleding en zwarte mondkapjes.)
 • Neem een paar plakjes cake mee, voor de gelegenheid
 • We vertrekken als ‘stille tocht’ naar het gemeentehuis Hengelo. Gelukkig gaat 'patiënt' Bronckhorst nog in goede gezondheid voorop in de stoet.
 • Bij aankomst bij het gemeentehuis is een kort en spectaculair programma. Laat wat daar gaat gebeuren nog even een verrassing blijven. De voorbereiding is in volle gang. Dit moet je meemaken! Stoffer en blik heb je wel nodig …

De manifestatie heeft een ludiek karakter. Het dient een belangrijk doel maar het mag ook leuk zijn. 
Dat doen we onder andere met het thema: de stille tocht en de uitnodiging je daarvoor geheel in stijl te kleden.


Waarom?

Een grote meerderheid wil geen windturbines in de Achterhoek. Er zijn prima alternatieven. Op 1 juli ligt vast hoe gemeenten de komende jaren schoon energie gaan opwekken. Met deze manifestatie laten we de politiek zien hoe we als inwoners van de Achterhoek hier in staan. Keihard NEE.

Let een beetje op elkaar

Let wel!

 • Iedereen dient uiteraard rekening te houden met de coronaregels
 • Zorg ervoor dat de manifestatie ordelijk en veilig verloopt
 • Er zullen regelaars zijn. Volg de aanwijzingen van de regelaars alstublieft op
 • Veiligheid en gezondheid zijn keiharde voorwaarden