Natuur- en landschapsorganisaties slaan alarm:
Brandbrief aan de raadsleden van Bronckhorst

De komst van grote windturbines zal ons cultuurlandschap onherstelbaar verwoesten en buurtschappen ontwrichten.
Ons kwetsbare erfgoed en onze bijzondere natuur zal onherroepelijk verdwijnen, in de buurt van grote windturbines.
Dat mag nooit gebeuren! Natuur- en landschapsorganisaties zeggen: Kom naast ons staan, voor behoud van een mooi en leefbaar Bronckhorst. Waar mensen gelukkig zijn en natuur en landschap bewaard blijven.

Ons dringende verzoek aan raadsleden was: Stem tegen het 'Procesvoorstel richting kaders voor windenergie'.
Blijf bij uw belofte van vorig jaar. Kies ook voor bescherming van onze natuur en leefbaarheid.

Op 29 oktober 2020 stemde de raad in Bronckhorst over het proces naar ‘kaders voor windenergie’. Ten eerste ging dit in tegen de raadsbeslissing van vorig jaar. Nog belangrijker: het procesvoorstel is kwalitatief niet goed. Het stuurt aan op ‘haast maken’, stappen overslaan en onzorgvuldigheid. Met als doel: trechteren naar een gewenste uitkomst. De raad zegt: Doen!