Er komen industriële windmolens in Bronckhorst

De geplande windreuzen zijn zichtbaar vanaf 30 tot 40 kilometer. Ze verwoesten het coulisselandschap dat we koesteren en ons geliefde uitzicht.

Onze gemeente wil windmolens in ons landschap zetten van meer dan 200 meter hoog, zo vertelt de wethouder aan De Gelderlander:
“We kunnen simpelweg niet zonder.”

Dergelijke molens hebben een vermogen van 10 tot 14MW. In plaats van 3MW, zoals de gemeente het laat zien in de ‘Energiemix'.
Dit geeft, misleidend, de suggestie dat de turbines veel kleiner zijn.

Windmolens van 3MW worden niet eens meer gebouwd 


De turbines komen ongezond dichtbij

Slaapproblemen, een beroerte of hartinfact

Photo by Jen Theodore on Unsplash

Ze komen op 400m afstand tot woningen. Voor de gezondheid een totaal onverantwoorde en achterhaalde norm. Dat vertelt klinisch fysicus Jan de Laat bij Argos (VPRO), na zijn onderzoek naar gezondheidsschade door 'voelbaar geluid'. Voor dit onhoorbare geluid is in Nederland geen norm gesteld, ondanks dat mensen er ziek van worden. Zo zeggen ook Achterhoekse artsen.

Zo’n mega windmolen is ook goed hoorbaar. Tot op 3 - 5 km, vooral ‘s nachts. Er gelden dan wel geluidsnormen, maar deze gaan over een jaargemiddelde. Na een paar dagen windstilte kan de ‘norm’ dus fors overschreden worden. Vooral als het op de grond (wind)stiller wordt, is het geluid akelig indringend.


De molens leveren veel meer energie dan we zelf verbruiken

De Energiemix van Bronckhorst laat zien dat we 2394 TJ gaan verbruiken, in 2030.
Maar onze gemeente wil veel meer dan dat gaan opwekken. Opgeteld: 4416 TJ.
Bijna twee keer zoveel!


De gemeente verwacht verder dat ons elektriciteitsverbruik in 2030 zal toenemen naar 958 TJ. Dat wordt ruimschoots gedekt door zonne-energie (voornamelijk zon-op-dak en zonnecollectoren.)

Die windmolens zijn helemaal niet nodig!

Photo by Markus Spiske on Unsplash


Worden we straks van twee kanten ingesloten door windmolenparken?

Uit: Duurzame energieopwekking in Doetinchem. Ruimtelijk-maatschappelijk beleidskader

De kans dat Doetinchem aansluit op de lijn vanaf omgeving Halle is heel groot, want de regio:

  • Streeft naar grootschalige productielocaties, in ‘energieclusters’ (Regionale energiestrategie)
  • Plaatst deze clusters op gemeentegrenzen
  • En wil gebruik maken van de zogenaamde ‘koppelkansen’ op landgoederen (landgoed Slangenburg?)

De gemeente maakt jacht op boerenerven

Voor al die windmolens is wel grond nodig. Daar heeft de gemeente iets op gevonden: Werken aan Toekomstgerichte Erven.

Het buitengebied moet ‘vitaler’ worden, volgens dit programma. En een heel specifieke groep boeren heeft daar ‘hulp’ bij nodig:

Het zijn de agrarische ondernemers die willen doorontwikkelen, om willen schakelen of stoppen. Zij krijgen bericht van een erfadviseur, die zichzelf uitnodigt voor een ‘keukentafelgesprek’. In totaal komen er 1900 (!) van dit soort hulpgesprekken.

De 'nieuwe kansen' voor boeren staan ook afgebeeld in de regionale energiestrategie. En zon-op-dak ... Wat jammer dat juist dat niet op grote schaal lukt, vanwege een gebrek aan teruglevercapaciteit op het net.


De Achterhoek mag haar prachtige landschap opgeven, voor internationale datacenters

De verwachting is dat over 10 jaar de helft van de Nederlandse stroom naar internationale datacenters gaat! (NRC)

Lubach shockeerde met zijn uitzending over groene stroom: Onze overheid maakt er beleid van dat groene stroom van grote groene energieleveranciers (Wieringermeer, Zeewolde, Eemshaven) direct weer verdwijnt naar internationale datacenters (Microsoft, Google).

Zo halen we de klimaatdoelen nooit!
Maar, gelukkig is er nog de RES-regio Achterhoek. ‘Die willen wel hun landschap opofferen. Ze gaan lekker 100% (en nog veel meer) van hun totale energieverbruik opwekken, met grootschalige industriële energieproductie. Terwijl de rest van Nederland aan 27% gehouden wordt.'

Kom op voor ons landschap. En stop de plannen voor megagrote windmolens.