Brandbrief Natuur- en landschapsorganisaties: Houd Bronckhorst mooi en leefbaar

28 Oktober 2020

 

Geachte raadsleden,

Allereerst willen wij u bedanken, voor het besluit dat u vorig jaar nam over grote windturbines in ons landschap:
U wilde niet overhaast te werk gaan. En de tijd nemen voor een zorgvuldig proces, met aandacht voor de effecten op landschap, natuur en leefbaarheid. Dat was geen eenvoudig besluit. Ook uw rol in het streven ‘naar een klimaatneutraal Achterhoek’ is niet eenvoudig. Het vergt moed, het hoofd koel houden en gezond verstand. Die avond, op 31 oktober 2019, nam u de juiste beslissing. U deed dat met inzicht en ook met zorg. Zorg voor onze natuur, ons landschap en niet in de laatste plaats:
U deed dat met zorg voor de mensen in Bronckhorst.

Met schrik en verbazing constateren wij dat uw wethouder van u vraagt die moeilijke beslissing te herzien. In het nu voorliggende 'Procesvoorstel richting kaders voor windenergie' veranderde een belangrijk woord in uw amendement. ‘Tot het eerste ijkpunt in 2022 […]’ werd: ‘Voor 2022 moeten beleidsregels en kaders voor windmolens (>25 meter) zijn vastgesteld door de gemeenteraad.’

Evenzeer baart het ons zorgen dat het patroon vanonvoldoende informatie voor de burger over belangrijke raadsbeslissingen’ zich herhaalt. Misschien volgt uw college daarbij het advies dat geformuleerd staat in ‘Tussenverslag route naar de routekaart’: De inzet van ‘in stukjes gehakte’ informatie naar inwoners en ondernemers in combinatie met marketing (newsroom, FAQ, factfull marketing). Wij vinden dit geen passende stijl voor hoe wij in de Achterhoek met elkaar omgaan. Noaberschap, omzien naar elkaar. We vinden deze tactiek ook niet passen bij de manier waarop u zich inzet voor onze gemeenschap.

Kijken we naar de commissievergadering van 15 oktober 2020, dan zien we u zoals vorig jaar. U neemt signalen van angst en onrust uit de bevolking serieus. U wilt oprecht de burger horen, u wilt de kans krijgen om voortschrijdend inzicht te gebruiken bij uw besluitvorming. U wilt zicht krijgen op de feiten: Zoeklocaties voor windturbineparken, nieuw onderzoek naar gezondheidseffecten. En u wilt begrippen als ‘draagvlak’, ‘participatie’ en ‘inspraak’ operationaliseren. 


Volg uw intuïtie. Het voorgestelde 'Procesvoorstel richting kaders voor windenergie' staat niet stevig. En het zal trechteren naar een gewenste uitkomst:
Grote windturbineparken in Bronckhorst.


Uw college kiest voor het principe van de uitnodigingsplanologie (‘Het vrije spel der krachten’). Messcherpe kaders en normen zijn daarbij essentieel. Als instrumenten om landschap, natuur en leefbaarheid mee te kunnen beschermen. Het opstellen van goede kaders en normen vraagt om expertise en tijd. Bovenal vraagt het om een methodische aanpak die staat als een huis.
En daar gaat het mis in het nu voorliggende 'Procesvoorstel richting kaders voor windenergie'.
Volg uw intuïtie. Stem tegen het 'Procesvoorstel richting kaders voor windenergie'. En blijf bij uw belofte van vorig jaar.

Geen haastwerk. Zeker weten dat het klopt. Geen spijt krijgen.

Wij doen, namens de natuur- & landschapsorganisaties, een beroep op uw verantwoordelijkheid. Sta voor Bronckhorst:
Nu nog van hoge natuurlandschappelijke waarde.
Juist vanwege haar unieke bewaard gebleven cultuurlandschap, kwetsbaar erfgoed en bijzondere natuur. Stichting Achterhoek weer Mooi verwoordde het vorig jaar heel goed:

"Het zijn kenmerken van oorspronkelijkheid, die je elders in ons land niet meer kunt vinden."

Het zijn onze waarden. Sterke waarden waar we trots op zijn. Maar pas op: Ze zijn niet onverwoestbaar.
Daarom verdienen ze onze bescherming, vinden wij. Kom naast ons staan, voor behoud van een mooi en leefbaar Bronckhorst. Waar mensen gelukkig zijn en natuur en landschap bewaard blijven.

Wij tekenen ervoor! Natuur- en landschapsorganisaties:

 

Stichting Natuurlijk Achterhoek

Halle’s Belang

Werkgroep Buitengebied Halle

Stichting De Boelekeerl

Landgoed Het Zand

Stichting Nijmansfeest

Hoogstambrigade Bronckhorst

Landgoed De Hoenderkamp

Bomenstichting Achterhoek

De Hulenhof

Landelijk Netwerk Bossen- en bomenbescherming


Toerisme- en recreatiesector


De toerisme- en recreatiesector is niet betrokken geweest bij het opstellen van de brandbrief.
Toch kwam de brief terecht bij deze horecaondernemers:

  • Eetcafé De Groes
  • Attraverso
  • Proeflokaal De Groes

Zij mailden ons met hun steunbetuiging.


We willen u hun motivatie niet onthouden.
Een tekst waarin iedere ondernemer in de toerisme- en recreatiesector zich zal herkennen:

“Toeristen in onze gemeente komen
allemaal voor één ding.

 

"Als Zelhemse horecaondernemers onderschrijven wij uiteraard het belang van toerisme in de gemeente Bronckhorst.

Elk jaar mogen wij duizenden toeristen ontvangen die allemaal voor één ding komen:
De schoonheid, rust en groene ruimte in onze gemeente.

Wij staan volledig achter de brandbrief en hopen ook zeker op behoud van ons prachtige landschap."