Waarom wekken we straks veel meer energie op dan we zelf nodig hebben?

13 Oktober 2020

 

Geachte raadsleden,

Het heeft er alle schijn van dat de Achterhoekse gemeenten samen meer energie gaan opwekken dan we zelf verbruiken.
Ter illustratie, hieronder de doorrekening van de energiemix van de gemeente Bronckhorst. Ook in andere gemeenten gaat het op dezelfde manier mis.
 

(NB: Windturbines worden in de energiemix weergegeven met 3 MW. Verouderde informatie die in geen verhouding staat tot het vermogen van de moderne windturbines, die in de Achterhoek voorzien zijn.)  

Maar, waarom gebeurt dit?

Eergisteravond kwam bij 'Zondag met Lubach' belangrijk achterliggend beleid aan het licht: 'Nederland datacenterland'. https://www.youtube.com/watch?v=OiPoR9OvD0Y&feature=youtu.be Wiebes zorgt er dus voor dat de groene stroom van grote groene energieleveranciers (Wieringermeer, Zeewolde, Eemshaven) direct weer verdwijnt (via Microsoft, Google, e.a.). Bij andere windmolenparken gebeurt straks hetzelfde, volgens het beleid 'Ruimtelijke Strategie Datacenters'.

De verwachting is dat over 10 jaar de helft van de Nederlandse stroom naar internationale datacenters gaat. (NRC, https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/14/datacenters-verbruiken-drie-keer-zoveel-stroom-als-de-ns-a3960091 ) En ondertussen moeten wij toestaan dat ons prachtige landschap opgeofferd wordt. Zogenaamd onder de groene vlag van duurzaamheid.
Paul Hofman en Frans Langeveld worden de volgende gekke Henkies (lees: foute wethouders) van 'Zondag met Lubach'.

 

Bescherm onze wethouders tegen deze dwaling

Voorkom de plannen voor windmolenparken in onze gemeente! 
De stroom is bedoeld voor datacenters die een groen imago willen kopen, ten koste van onze natuurlijke leefomgeving. Dit mag nooit gebeuren! U hebt als gekozen volksvertegenwoordiger een zorgplicht. En u bent verantwoordelijk voor het goed- of afkeuren van beleid dat door B&W aan u wordt voorgelegd. U neemt deze zorgplicht en verantwoordelijkheid ongetwijfeld heel serieus.

 

Wij vragen u daarom antwoord te geven op deze vraag:

Bent u 'voor' of 'tegen' de realisatie van windmolenparken/grote windturbines (> 200 m) in onze gemeente?

 

Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,

 Actiecomité Natuurlijk Landschap Heidenhoek


Achtergrondinformatie 'Nederland Datacenterland' 

Schokkend! 
Het datacenterbeleid is één-op-één gekoppeld aan de energietransitie en de RES-sen.
In de Ruimtelijke Strategie Datacenters (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/03/15/ruimtelijke-strategie-datacenters) staat onder meer:

"In de uitwerking van het Klimaatakkoord en de RES-sen moet rekening gehouden worden met de datacentersector, zodat vraag en aanbod naar duurzame energie op elkaar kan worden afgestemd."

En conclusies als:

  • "Er wordt fors ingezet op een marketingstrategie voor de vestiging van datacenters in ‘groot Amsterdam’, heel Nederland dus."
  • "Het verdient aanbeveling om de vorming van een nieuw cluster elders in overweging te nemen (mits marktpartijen willen investeren) naast het inzetten op lange termijn op nieuwe locaties in de MRA [Metropoolregio Amsterdam] met bijbehorende infrastructuur."

Routekaart richting 2030 voor de groei van datacenters in Nederland.

Afbeelding uit: Ruimtelijke Strategie Datacenters.


Redeneerlijn in Ruimtelijke Strategie Datacenters

 

"Er bestaat brede consensus over een strategie die voortbouwt op het ecosysteem van datacenters dat in de MRA [...] is ontstaan en voor Hyper-scales* rond Middenmeer en Eemshaven. Tegelijkertijd wordt erkend dat de energievoorziening in de MRA zijn grenzen nadert, c.q. forse investeringen vergt. Voorkomen moet worden dat de internationale co-locatie partijen* Nederland links laten liggen vanwege een tekort aan superieure vestigingslocaties. Mede in het licht van de energietransitie is een strategie nodig waar deze grote stroomverbruikers nabij (aanlanding van) duurzame energiebronnen worden gevestigd."

* Hyper-scales zijn zeer grote datacenters (in eigen beheer), co-locaties zijn grote datacenter-locaties (met veel klanten).