Standpunt Natuurlijk Landschap Heidenhoek | Reactie op procesvoorstel aan de raad

28 Oktober 2020


Nadere toelichting

 

Geachte heer/mevrouw, beste raadslid,

Voor u ligt het ‘Procesvoorstel richting kaders voor windenergie’. Het gaat om het formaliseren van belangrijke uitgangspunten: Richtlijnen, voorwaarden en uitsluitingsgronden. Allemaal zaken waarvan u al grotendeels weet wat u wilt, wat u belangrijk vindt en wat u op wilt halen bij experts (ervaringsdeskundigen zijn er nog niet …). Aandachtspunt blijft dan nog:
‘Het betrekken van de burger op een respectvolle manier’.
Dat is het spannende stukje, toch?

Nee, dat is NIET wat nu voorligt

Het ‘Proces richting kaders voor windenergie’ is geen formaliteit. Als u nu kaders opstelt, krijgt u vanaf 2022 te maken met commerciële partijen en teams van bedrijfsjuristen. Die zakelijk reikhalzend uitkijken naar de vrijgave van ons land. U wilt daar met vertrouwen in kunnen stappen? “Er kan niks gebeuren wat wij niet willen. Er liggen straks Bronckhorster kaders op tafel, waar geen speld tussen te krijgen is?” Nee, het voorliggende procesvoorstel kan dat niet leveren.

De kaders voor windenenergie zijn ons schild
De kaders moeten ons landschap en onze leefbaarheid kunnen beschermen. Alleen een zorgvuldig en methodisch gedegen proces kan leiden tot een waterdicht schild. Een schild dat niet alleen opgewassen is tegen commerciële partijen, maar ook tegen het ‘hagelslagbeleid’ dat nu nog gevoerd wordt. https://www.trouw.nl/opinie/hagelslagbeleid-rond-windmolens-en-zonneweides-sloopt-het-landschap~beb3dd0b/ Wij hebben grote zorgen over de kwaliteit van het voorgestelde proces en de onmogelijke en onverantwoordelijke doorlooptijd.

Struikel niet over de rode draad
Het doel van het ‘Proces richting kaders voor windenergie’ is niet zuiver. De rode draad is: ‘Hoe krijgen we het op een goede manier voor elkaar om een aantal grote windturbines in Bronckhorst neer te zetten, zonder dat de bevolking zich gepasseerd en ongehoord voelt?’ En dat is heel begrijpelijk. Daar komt ook het idee van de enquête vandaan, de burgerraad, etc. (En wat als er geen 80-100% draagvlak blijkt te zijn?)
De rode draad in het procesvoorstel gaat uw focus diffuus maken.

De rode draad maakt de kaders zwak
Naast het formuleren van kaders, moet u bezig zijn met het voorkomen van kleine burgeroorlogen in onze gemeente. En ondertussen slijpen de energiemaatschappijen alvast de messen. Verdeelde aandacht is op dit moment fataal. De rode draad zal leiden tot zwakke kaders. Met grijze vlekken, die pas opvallen als een bedrijfsjurist er met een bom doorheen schiet.
Dit moet anders. Niet doen, dit procesvoorstel. Gewoon niet doen. Geef eerst rust aan de bevolking, met het naleven van uw belofte: ‘Tot 2022 geen beleidsregels en kaders voor windenergie.’

Wacht op de ervaringskennis van anderen
U krijgt veel mandaat van de wethouder. En dat is heel mooi. De keerzijde is dat u straks alleen staat, als het misgaat. ‘U mocht het bepalen.’ ‘U wilde het zo.’ Wanneer de verantwoordelijkheid zwaar weegt, is er stabiliteit nodig in de omstandigheden. Wij vinden dat u het recht hebt om daarbij goed gefaciliteerd te worden: Met een procesmodel dat stevigheid biedt en dat op het juiste moment start, met ervaringskennis van anderen waarvan u gebruik kunt maken. Dat kan nu nog niet!

Neem uw intuïtie serieus
Is het voorliggende ‘Procesvoorstel richting kaders voor windenergie’ goed? Zal het leiden tot een schild, zonder gaten? Kaders, zonder zwakke plekken? En is de timing en doorlooptijd goed? Volg uw intuïtie, en stem tegen het voorliggende procesvoorstel. Dat recht hebt u.

Er is meer tijd nodig voor: leren van ervaringskennis, nieuwe inzichten kunnen toepassen (milieu, gezondheid, technologie) en naleving van nieuwe aanbevelingen (Europese Hof, RIVM).

Zorg ervoor dat u straks zonder spijt kunt terugkijken.
Zeker weten dat u het goed deed.
Opgelucht ademhalen, omdat u de juiste beslissing nam.
Stem tegen.

 

Met vriendelijke groet,
Actiecomité Natuurlijk Landschap HeidenhoekNB: Brandbrief van natuur- en landschapsorganisaties

 

We willen alvast aankondigen dat u donderdagochtend 28 oktober 2020 van ons een brandbrief krijgt aangereikt, namens de natuur- en landschapsorganisaties in onze omgeving. We willen u alvast in kennis stellen van de inhoud van deze brandbrief (bijlage bij de mail van 28 oktober 2020).