Mail aan de wethouder, na ons gesprek op 17 december 2020

11 januari 2021

 

Beste Paul Hofman,

 

Vlak voor kerst, op 17 december 2020, spraken we elkaar over de windturbine-ontwikkelingen in de gemeente Bronckhorst. Over de communicatie daarover met de burger en over de mogelijkheden om schade aan onze leefomgeving (natuur en landschap) en onze leefbaarheid (gezondheid en woongeluk) te voorkomen. U nam daar met uw adviseur ruim de tijd voor, waarvoor hartelijk dank!

 

We vonden het een goed gesprek. Temeer daar u veel van onze vragen beantwoord hebt. U draagt een grote verantwoordelijkheid, met bevoegdheden waarmee u onze leefomgeving en onze leefbaarheid drastisch ten nadele kunt veranderen. We waren daarom verheugd in uw email te lezen (voorafgaand aan ons gesprek) dat uw mening over de aanpak van de energietransitie nog niet vaststaat. U wilt zich eerst laten inspireren. We deden dat, door u (onder meer) een aantal vragen voor te leggen.

 

We zijn blij met uw duidelijke antwoorden, maar met de inhoud van sommige antwoorden hebt u ons laten schrikken. Welke nieuwe inspiratie vond u, vlak voor ons gesprek? Het viel ons op dat uw antwoorden getuigden van veel vaste, oude, standpunten. We kregen het gevoel dat u echt wilde horen wat wij zeiden, wat wij vonden en vroegen. Heel goed. We kregen echter niet het gevoel dat u nog gezonde twijfel toelaat, nog op zoek bent naar ‘slimmer’, ‘duurzamer’, ‘veiliger’ of naar mogelijkheden om onze leefomgeving in haar oorspronkelijke schoonheid te behouden. De antwoorden die ons het meest troffen, vindt u in de bijlage bij deze email. Sommige antwoorden riepen nog enkele nieuwe vragen op (ook in de bijlage). Daarop horen we heel graag uw reactie.

 

Tenslotte, we eindigen graag positief! Het getuigt van lef en (toegegeven) toch een nieuw inzicht, dat u verklaarde dat ‘we energieneutraal in 2030 niet gaan halen’. En: ‘dat het tijd wordt dat we dit gaan delen en dat de anderen het gaan erkennen’. U wordt in dit inzicht gesteund door energie-expert Sanne de Boer. In Trouw ontzenuwt zij het misverstand:
‘Hoe hoger het klimaatdoel, hoe beter’
:

Uw adviseur denkt dat het gaat om “snel beginnen en meters maken”. Het zou daarbij niet uitmaken waar het einddoel (in de tijd) ligt... Het is duidelijk dat De Boer, en u gelukkig ook, wel begrijpen hoe de parameters in het ‘duivelsvierkant’ aan elkaar verbonden zijn. De parameter ‘scope’ een ambitieuze zwieper geven, zonder de oude einddatum (parameter ‘tijd’) op te schuiven, betekent: Binnen de tijd een mindere kwaliteit leveren. Kunst- en vliegwerk dus, niet iets om trots op te zijn.

 

Uitziend naar uw antwoorden op onze vragen in de bijlage bij deze mail,

Met vriendelijke groet, 

Natuurlijk Landschap Heidenhoek


[1] Energiewetenschapper De Boer adviseerde de Europese Commissie en Nederlandse overheden over schone energie. Zij is expert energietransitie bij netbeheerder Stedin en actief bij KEK, een jongerennetwerk voor klimaat en energie.