Photo by Alex Motoc on Unsplash

De raad krijgt een blinddoek voor de ogen gebonden

Ons dringende verzoek aan de raadsleden was: Stem tegen het 'Procesvoorstel richting kaders voor windenergie'.
Blijf bij uw belofte van vorig jaar. Kies ook voor bescherming van onze natuur en onze leefbaarheid.


Op 29 oktober 2020 stemt de raad in Bronckhorst over het proces naar ‘kaders voor windenergie’. Ten eerste gaat dit in tegen de raadsbeslissing van oktober 2019.
Nog belangrijker:
Het procesvoorstel is kwalitatief niet goed. Het stuurt aan op haast maken, stappen overslaan en onzorgvuldigheid.
Met als doel:
Trechteren naar een gewenste uitkomst.

Wij zeggen: Niet doen!

Het voorstel is methodisch wankel.
En feitelijk is het een schijnproces naar kaders die al vast staan.

"Welke kaders staan nog niet vast? Waarover mag nog gesproken worden?"

Goede vragen van de PvdA. Er volgde geen antwoord. Immers:

  • De afstandsnorm van 400 meter is onbespreekbaar
  • Het aantal megawatt windenergie is onbespreekbaar
  • De gegeven geluidsnormen zijn onbespreekbaar
  • Een volledige natuur- en landschapsanalyse is onbespreekbaar
  • Benutting van meer (of alleen) zonne-energie is onbespreekbaar
  • Andere vormen van energie zijn onbespreekbaar
  • Meer tijd nemen om energieneutraal te worden, is onbespreekbaar

Een slecht procesvoorstel zorgt voor zwakke kaders: Niet bestand tegen energiereuzen en bedrijfsjuristen.
We waarschuwden de raad. Het gaat mis, met dit procesvoorstel. Stem tegen.