Photo by Alejandro Escamilla on Unsplash

De wethouder schrijft het van zich af 

 

De wethouder schrijft ons op 15 januari 2021 een brief met enkele opmerkelijke uitspraken over de Bronckhorster energietransitie. 
Samengevat doen we de volgende verbazingwekkende constateringen:


 1. Locaties van toekomstige mega turbines steunen op onvolledig onderzoek (erfgoedonderzoek) en een niet ter zake doend rapport (Samen voor biodiversiteit).
 2. Een volledige natuur- en landschapsanalyse zal niet plaatsvinden, vanwege de omvang van Bronckhorst, met als risico: 
  O
  nnodige ecologische en landschappelijke schade.[1]
 3. Communicatie met burgers blijft teveel leunen op de puzzelvaardigheid van die burger.
 4. Het Bronckhorster kader voor windenergie zal, vanwege het haastige proces, niet ter inzage gelegd worden, zoals dat in 2019 met de routekaart wel gebeurde. Een opmerkelijk sluitstuk van een proces dat zou moeten aanzetten tot 'meedoen' en bijdragen aan 'onderling vertrouwen'.
 5. Het is zeer de vraag of het Bronckhorster kader straks stand zal houden in een ‘situatie Zevenaar’. De raad zal van de wethouder vragen het juridische bewijs daarvoor te leveren.

 6. Naast soepeler afstandsnormen, toonde de wethouder aan dat ook de geluidsnormen een stuk soepeler zijn in Nederland, in vergelijking met de landen om ons heen.

 7. De wethouder laat een bedenkelijke en zorgwekkende opstelling zien bij de gezondheidsrisico’s van windturbines.


Benieuwd naar onze reacties op alle uitspraken van de wethouder?
Open de brief en lees snel verder.


[1] Natuur en Milieufederaties en Participatiecoalitie | Natuur en Landschap in de RES (2020)