Photo by Jamie Street on Unsplash

Het gaat mis met natuur en leefbaarheid in Bronckhorst  |  We mailden de raad

17 november 2020

Geachte raadsleden,

Op 29 oktober 2020 werd het voorgestelde ‘Proces richting kaders voor windenergie’ aangenomen.

Wat gebeurde er allemaal op die avond? We krijgen er veel vragen over en we merken dat we niet alles goed kunnen uitleggen. We zullen de vragen voor u bundelen en samenvatten, zodat we ze in een later stadium met u kunnen delen.

Hoewel we de verwarring in de achterban begrijpen, is ons standpunt:

Wat gebeurd is, is gebeurd en daar is niets meer aan te doen. Feit is nu dat u verder moet met uw opgave. We denken dat het daarbij fijn kan zijn om af en toe wat hulp te krijgen. In alle bescheidenheid willen we dat voor u doen. Omdat we zeer hechten aan het behoud van onze Achterhoek, onze natuur en ons landschap: Onze leefomgeving.


In bijgaande brief zetten we onze visie voor u uiteen. Hier een korte samenvatting van de kernpunten:
De Natuur en Milieufederaties (2020) attenderen ons: “Natuur en landschap als onderlegger in de RES.”

  1. Er ontbreekt een volledige natuur- en landschapsanalyse in de RES Achterhoek en ook in de Routekaart.
    Ook de bijbehorende kaartlagen ontbreken. Dit zal leiden tot onnodige ecologische en landschappelijke schade.
  2. Het PBL (2019) schrijft een landschapsinclusief beleid voor, waarin het landschap expliciet en ‘aan de voorkant’ wordt meegenomen in besluiten over ingrepen in de ruimte. Niet pas achteraf, als turbinelocaties al gekozen zijn.
  3. Het College van Rijksadviseurs pleiten voor een route ‘Via Parijs’ (2019), waarin sommige regio’s gevrijwaard blijven van grootschalige energieopwekking. De Achterhoek is daar één van.

Om u bij uw controlerende taak te steunen, maakten we alvast een eerste handreiking: Activiteitenketen bij 'Proces naar kaders voor windenergie'. Het ‘Format Activiteitenketen’ helpt u bij het stellen van vragen en bij methodisch-inhoudelijke controle van de ambtelijke uitwerking van het

Proces: Transparante en uitlegbare stappen zetten naar een afwegingskader voor windenergie (als gebleken is dat dat echt moet).

Met vriendelijke groet,
Natuurlijk Landschap Heidenhoek