Foto: Angerlo |  Jan Ruland van den Brink/DG

Misleiding bij 'Procesvoorstel naar kaders voor windenergie'

Oktober 2020

Er veranderde zomaar een belangrijk woord in het raadsbesluit van oktober 2019. De wethouder maakte ervan:
“De beleidsregels en kaders voor windmolens (>25 meter) moeten voor 2022 zijn vastgesteld door de gemeenteraad.”
'Vanaf 2022' werd dus stilletjes veranderd in 'voor 2022'.


Eigen Bronckhorster 'participatietraject'

Gelukkig bleven enkele raadsleden kritisch en alert (CDA en PvdA).
De anderen waren naïever en blij met het procesvoorstel:
'Fijn, nu mogen we met de burger in gesprek.'

(Beste raadsleden die dit betreft: Dat mag altijd! Daar is geen procesvoorstel voor nodig. Het is zelfs één van de belangrijkste taakomschrijvingen van raadsleden.)

In gesprek dus.
Oftewel: 'participeren'. Participeren betekent: 
Actief aan iets deelnemen. Meedoen.

B&W ziet dat anders. Meedoen betekent voor de wethouder:

  • Experts uit eigen parochie laten (s)preken in een webinar

  • En een enquête afnemen onder de bevolking,

    • Zonder burgers vooraf bij te praten over de materie

    • Zonder aan die burgers te vertellen dat ze in een zoekgebied wonen voor grootschalige energieopwekking

    • Zonder dat burgers mogen weten hoe groot de turbines worden (Visualisaties blijven ontbreken. Terwijl zelfs de eigen experts adviseren zo snel mogelijk goede 3D-beelden te maken.) 

    • En zonder dat burgers weten wat grote windturbines met hun gezondheid kunnen doen

Deze ontwikkelingen gingen ons zo zeer aan het hart, dat we geld bij elkaar legden om een advertentie te plaatsen in Contact.