Foto Heidenhoek | Stichting Achterhoek weer Mooi

Natuur en landschap beschermen....? De wethouder kijkt de andere kant op

 

De wethouder schrijft ons op 17 november een mail.

Daarin erkent hij de kritiek van de provincie Gelderland op de concept RES Achterhoek (Regionale energiestrategie).
Helaas blijkt uit zijn schrijven, dat deze erkenning niet zal leiden tot actie.

Daarom vatten wij, op 22 november, onze visie aan hem nog maar eens samen.


  Beste Paul Hofman,

  Hartelijk dank voor uw mail. Wij merken aan uw reactie dat enige verduidelijking van onze visie op ‘Natuur en Landschap in de RES 1.0 Achterhoek’ geboden is.

  Onze visie 

  Durf te kiezen en volg het College van Rijksadviseurs (CRa), met een gebiedseigen RES (en Routekaart). Niet gefocust op het verdelen van de ‘landschapspijn’ dus, maar gericht op het (landelijk) positioneren van de waarden van onze regio, als functie voor het geheel van Nederland.

  Om met trots en toewijding een regio-specifieke bijdrage te kunnen leveren aan een klimaatneutraal Nederland. Waarbinnen Bronckhorst kan excelleren: Wij benutten geothermische warmte, we verduurzamen de landbouw en we leggen bossen aan.

  Zo staan wij voor onze waarden. De rust en stilte, de natuurlijke ruimte, ons groene coulisselandschap. Ze blijven behouden.
  Voor de Achterhoek én voor Nederland. Als “organen van een lichaam, die een cruciale functie vervullen voor het geheel” (Uit: Via Parijs, College van Rijksadviseurs, 2019).
  Dat vergt een vooruitziende blik. Het vergt ambitie en durf.

  De provincie Gelderland uit onomwonden haar kritiek op de Achterhoekse RES-gemeenten

  • Het bod is niet gebaseerd op mogelijk geschikte zoekgebieden.
  • Er is onvoldoende aandacht voor de kwaliteit van natuur en landschap.
  • Er ontbreken kaarten met voldoende detailniveau van natuur- en landschapskwaliteit.
  • Er moet meer aandacht komen voor bovenlokale/grensoverschrijdende onderwerpen als landschap en kansen langs snelwegen


  U heeft deze kritiek inderdaad (publiekelijk) onderschreven. De vraag blijft natuurlijk:

  • Op welke wijze gaat Bronckhorst (en de RES-regio Achterhoek) deze kritiekpunten wegnemen?
  • Op welke wijze gaat Bronckhorst (en de RES-regio Achterhoek) de gebiedseigen kansen inzetten, als instrumenten voor behoud en versterking van onze natuur- en landschapswaarden én daarmee samenhangende economische belangen (toerisme, recreatie, vestigingsklimaat en wonen).
  • Hoe gaat Bronckhorst (en de RES-regio Achterhoek) zorgen voor een volledige natuur- en landschapsanalyse, die daarbij onmisbaar is?
   • Voor het, in detail, in beeld brengen van onze natuur- en landschapswaarden en kwetsbaarheden
   • Voor het concreet identificeren van gebiedseigen kansen: geothermie, bodemopbouw, vernatting, bosaanplant, verduurzaming van de landbouw
   • Voor kaders voor windenergie


  Samen met onze toelichting op ‘Natuur en Landschap in de RES 1.0 Achterhoek’, enkele vragen van onze kant én uw antwoorden daarop, kunnen we ongetwijfeld (ook voor de raad) tot een helder beeld komen. Is uw visie op ‘Natuur en Landschap in de RES 1.0’ inderdaad gelijk aan de onze, zoals u probeert aan te geven in uw mail? Dat hopen we van harte!


  Met vriendelijke groet,
  Natuurlijk Landschap Heidenhoek