Photo by Juliane Liebermann on Unsplash

Natuur- en landschapsorganisaties zeggen: Stem tegen het proces naar windturbines!

Wij deden, namens de natuur- & landschapsorganisaties, een beroep op de verantwoordelijkheid van raadsleden.
Sta voor Bronckhorst: nu nog van hoge natuurlandschappelijke waarde. Juist vanwege haar unieke bewaard gebleven cultuurlandschap, kwetsbaar erfgoed en bijzondere natuur.

In overleg met Stichting Achterhoek weer Mooi (StAM) citeerden we uit hun brief aan de raad:

"Het zijn kenmerken van oorspronkelijkheid,
die je elders in ons land niet meer kunt vinden."


Bekijk en lees de volledige brandbrief van natuur- en landschapsorganisaties uit onze omgeving. 
En ontdek de bijzondere steunbetuiging, die we er zomaar bijkregen.