Photo by Nicola Abrescia on Unsplash

Organisaties voor natuur, landbouw en landschap laten de moed zakken

 

Op 15 december 2020 bereidden we de wethouder voor op ons gesprek (17 dec 2020).

We gaven hem een interessante casus met gedachtenexperiment. De wethouder had ons immers aangegeven dat hij geïnspireerd wilde worden? Helaas kwam de wethouder er niet uit... We stuurden hem een artikel, stelden hem vragen en we vroegen ons af of hij  weet hoe moedeloos de natuur- en landschapsorganisaties intussen zijn?

Een groep van natuur-, landbouw- en landschapsorganisaties mogen meedenken over de Regionale Energiestrategie (RES) Achterhoek. Ons bereikt dat de zogenaamde RES-sessies, waarin dat 'meedenken' moet plaatsvinden, aan het falen zijn.


De RES-sessies zijn falend op: Ruimte voor inhoudelijke kwaliteit, op resultaat, op de manier waarop de organisaties gefaciliteerd worden en falend op deelnemer-betrokkenheid. 

De RES-organisatie leidt deze sessies met een 'fixed mindset'. Zonder ruimte te laten voor innovatieve ideeën, tijd om echt met elkaar in gesprek te gaan en samen na te denken.

Is het de bedoeling dat deze organisaties gaan afhaken? Want dat is straks aan de hand. Betrokken experts proberen tevergeefs kennis uit hun vakgebied in te brengen. Aan de complexiteit en het belang van de thema’s wordt geen recht gedaan. De organisaties (en hun positie in de RES) worden onvoldoende serieus genomen. Nog belangrijker: De organisaties maken zich grote zorgen over de manier waarop de RES Achterhoek omgaat met ons landschap, landbouw en natuur.


Tijdens ons gesprek met de wethouder (17 dec 2020) blijkt later:

Het maakt niks uit wat natuur- en landschapsorganisaties bedenken bij de RES Achterhoek


Bronckhorst gebruikt gewoon de eigen onvolledige gebiedskaartjes. Daarop is genoeg ruimte te vinden voor een "energielandschap", aldus de wethouder. Wij zijn benieuwd wat onze volksvertegenwoordigers daar eigenlijk van vinden.