Photo by Nathan Dumlao on Unsplash

Primeur! Wethouder erkent dat Bronckhorst 'Energieneutraal 2030' niet gaat halen

 

Natuurlijk Landschap Heidenhoek sprak op 17 december 2020 met de wethouder en zijn adviseur.
Het was een openhartig en respectvol gesprek. Van sommige antwoorden zijn we best geschrokken... 

De wethouder erkent dat we 'energieneutraal in 2030' niet gaan halen! 
En nog meer antwoorden waar we  van opkeken: 

 

  • De wethouder stelt: “Sommige stukken van Bronckhorst hebben gewoon een lage landschappelijke waarde”, omdat het “agrarisch gebied” is met “ruim zicht”. “Het lijkt daar wel een polder.” “Er wonen weinig mensen en grote windturbines passen er goed in. Het is geschikt om te veranderen in een energielandschap.”
  • Bronckhorst is een grote gemeente: "Om het behapbaar te maken, wijzen we eerst (mogelijke) plekken aan voor windturbines. Daarna kijken we wel meer in detail naar hoe we de natuur en het landschap op die plek kunnen beschermen..."
  • "Er was tot voor kort geen overleg tussen de Achterhoekse gemeenten over plannen voor grote windturbines." 
    Het effect daarvan is gebleken voor burgers, langs de gemeentegrenzen van Bronckhorst. De wethouder las, net als wij, in de krant wat de andere gemeenten van plan zijn. Onthutsend. 
  • Voor Bronckhorst maakt het niks uit wat natuur-, landbouw en landschapsorganisaties inbrengen op het niveau van de RES Achterhoek. De wethouder: “Wij kunnen onze eigen gemeentekaart zo inkleuren als we zelf willen.”
  • De wethouder vindt de informatievoorziening op dit moment heel goed... Websites, raadsstukken, moties, brieven, rapporten, werkboeken, beleidsplannen, etc. Overal verspreidde stukjes belangrijke details en gebiedskaarten. Dit soort informatievoorziening noemen we passief en fragmentarisch. Informatievoorziening moet juist actief zijn en volledig. Het moet visueel zijn, begrijpelijk en bij inwoners op de deurmat vallen.

Lees het volledige overzicht, met nog veel meer vragen en antwoorden, in onze brief (bijlage) aan college van B&W en raad.