Door Peter O - Stichting Achterhoek Weer Mooi, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5771269

Statement NLH: Grote windturbines zijn onverenigbaar met het Achterhoekse landschap

 

Op 17 december 2020 spraken we de wethouder. Bij de start van het gesprek gaven we het volgende statement af:

 

 1. Wij zijn overtuigd van de noodzaak van de energietransitie. En we zijn voor duurzaamheid.
 2. Het werken daaraan en het denken daarover moet plaatsvinden in volstrekte openheid en eerlijkheid, vinden we.
 3. Deze openheid moet leiden tot: Actief en volledig informeren van de burger. 
  Beeldend, begrijpelijk en op de deurmat. Integer van karakter, dus geen reclamefolderstijl.
 4. De uitvoering van de energietransitie mag niet leiden tot (ernstige) verslechtering van onze:
  1. Leefomgeving - Natuur en landschap
  2. Leefbaarheid   - Gezondheid en woongeluk
 5. Wij geloven en vinden, met hart en ziel, dat grote windturbines (> 25m) onverenigbaar zijn met ons Achterhoekse landschap.      We moeten dus zoeken naar andere oplossingen. Dat is ons doel.