Onze standpunten: voor de raad

Wij maken ons grote zorgen over het behoud van natuur en leefbaarheid in Bronckhorst:

 • De komst van grote windturbines zal ons cultuurlandschap onherstelbaar verwoesten en buurtschappen ontwrichten. Dat mag nooit gebeuren!
 • Ons kwetsbare erfgoed en onze bijzondere natuur zal onherroepelijk verdwijnen, in de buurt van grote windturbines 
 • De windturbines zullen ons woon-, leef- en recreëergeluk stuk maken

Wij komen op voor bescherming van onze natuur en onze leefbaarheid:

 • Nergens in Nederland is nog ervaring met windturbines van 250 meter op land. Ga niet daarmee experimenteren in het landschap van de Achterhoek
 • De afstandsnorm die onze gemeente hanteert zal voor mensen leiden tot een onleefbare situatie. Luister naar de experts
 • Loop niet onnodig en onverantwoordelijk voorop. En leef het voorzorgsbeginsel na!

Wij zijn zeer verontrust over de ontwikkelingen rond grote windturbines in Bronckhorst:

 • ‘Niemand is voor grote windmolens’ en ‘ze zijn een noodzakelijk kwaad’, schrijven raadsleden ons 
  Sluit dan de alternatieven niet uit. En maak eindelijk grootschalig zon-op-dak mogelijk
 • Nu geen haastige stappen zetten om windenergie dichterbij te brengen. Werk niet in omgekeerde volgorde!

Aan de raadsleden: Nu niet instemmen met kaders voor windenergie:

 • Alles op alles zetten om te voorkomen dat de windturbines in ons landschap terechtkomen
 • En realistisch zijn: het decentrale RES-beleid is onhoudbaar en onverdedigbaar. Luister naar duurzaamheidsadviseurs!
 • En vanaf 2024 kijken of de turbines wel écht nodig zijn. En dan kaders opstellen die onze natuur en leefbaarheid kunnen beschermen