Leefbaarheid

 

Photo by π“΄π“˜π“‘π“š 𝕝𝔸𝕀 on Unsplash

Praat met omwonenden

 

De gemeente wil praten met inwoners, voordat bekend is waar windturbineparken kunnen komen. De provincie wil dat de gemeente met de rechtstreeks betrokken inwoners (omwonenden) in gesprek gaat, voordat er besluiten worden genomen.
(Uit: Gesprek met provinciale staten Gelderland, Op en Um ’t Hengelse zand)


Nee, onze gemeente wil liever een enquête afnemen. Bij mensen die niet weten of ze in een zoekgebied wonen. En die niet weten hoe groot de turbines worden, omdat visualisaties ontbreken. Dit is een proces in omgekeerde volgorde, dat trechtert naar een gewenste uitkomst.


Photo by Annie Spratt on Unsplash

Bronckhorst houdt als enige in Europa vast aan een afstandsnorm van 400 meter tot woningen

 

Wat is de reden?

De ons omringende landen kiezen voor een veiliger afstandsnorm van bijvoorbeeld 10x de tiphoogte (2500 meter, bij een turbine van 250 meter).
Uit zorg voor de burger.

Is de gezondheid van mensen in Bronckhorst dan minder relevant? Of gaat planologische inpasbaarheid van windturbines voor de veiligheid van burgers? Dat zal toch niet?

Waarom wordt de afstandsnorm niet als thema genoemd in het 'Proces naar kaders voor windenergie'?


Photo by Ethan Sykes on Unsplash

Het proces richting kaders voor windenergie voorziet niet in een bewonerseffectrapportage (BER)

 

“Luisteren is logisch”, zegt de Vereniging Eigen Huis in haar oproep aan gemeenten om het Participatiehandvest te omarmen. Zij vinden dat omwonenden betrokken moeten worden bij besluitvorming.

Over de bewonerseffectrapportage schrijven zij:

“Het is een goede zaak dat bij bouwplannen de gevolgen in kaart worden gebracht in een MER, een milieueffectrapportage. Maar is het dan niet logisch om naast de gevolgen voor de natuur ook die voor de mens te beschrijven in een bewonerseffectrapportage?”