Natuur & landschap

 

Photo by Alexandre Debiève on Unsplash

Ook in de regionale energiestrategie (RES) is een onlogisch proces gevolgd


Bronckhorst heeft in de RES aangegeven hoeveel energie wij gaan opwekken, het zogenaamde ‘energiebod’.
De provincie Gelderland schrijft in haar brief met onderwerp ‘Vaststelling Concept Regionale Energiestrategie voor de regio Achterhoek’:
Er moet nog veel werk worden verzet om het bod te onderbouwen.

Het bod is namelijk niet gebaseerd op zoekgebieden! Merkwaardig. We doen een bod, maar we kunnen niet aan de provincie laten zien waar we de grootschalige energieopwekking in het landschap kwijt kunnen. 


Photo by Jake Gard on Unsplash

Geef meer aandacht aan kwaliteit van landschap, natuur en erfgoed

 

Dat schrijft de provincie Gelderland in haar brief, aan de regio Achterhoek.

Bronckhorst heeft enkele gebieden met bijzondere landschappelijke waarde aangewezen. Maar een windturbinepark mag daar rustig direct tegenaan gepland worden. Zou de provincie dat bedoelen met ‘aandacht’?

De maker van het 'Proces richting kaders voor windenergie' ziet het zo: ‘Het gecombineerd aanpakken en versterken van natuur en kansen voor landbouw, recreatie, de lokale economie etc.’
Ehm... en dan ook nog iets met windturbines, toch?
Wij zijn er niet gerust op.


Cultuurlandschappelijke-waarde-kaart

Verwarring over cultuurlandschappelijke-waarde kaart

 

Wie heeft bepaald welk gebied van hoge waarde is en welk gebied niet? En op basis waarvan is dat beoordeeld? Volgens het ingenieursbureau dat de kaart maakte is het landschap van de Heidenhoek bijvoorbeeld van middelmatige waarde. 

De toelichting bij de kaarten is alleen nog via de gemeente Aalten te vinden. Bij de indeling van landschappen is onder meer gebruik gemaakt van het volgende referentiepunt: ‘het landschap in 1850’.

Uit ‘Achterhoeks koersdocument voor duurzame energie’:

‘De cultuurhistorische waarderingskaart geeft een beeld van in hoeverre het huidige landschap nog overeenkomt met het landschap op het referentiemoment.’  

Hoewel de ‘kaders voor windenergie’ dus officieel nog niet bestaan, lijkt deze kaart niet meer ter discussie te staan.