Politiek

 

17 februari 2021 | Geen enkel draagvlak voor windturbines in Bronckhorst

Windturbines in Bronckhorst? Nee. "Daarvoor is geen enkel draagvlak. Dat blijkt heel duidelijk uit de enquêteresultaten".

Dat vertelden onderzoekers van Het PON & Telos ons op 17 februari 2021. Wij namen die dag deel aan één van de groepsinterviews, samen met vijf andere bewonersgroepen van Bronckhorst.

De onderzoekers namen eind 2020 een enquête af onder alle huishoudens van Bronckhorst. Met de groepsinterviews willen zij een verdieping geven aan het onderzoek naar de mening van de burger over windenergie in Bronckhorst.

De enquête is belangrijk, omdat de gemeente de uitslag gebruikt bij het opstellen van de spelregels voor industriële windturbines in onze gemeente. 


Benieuwd naar de uitslag van
de enquête? Kijk op de
website van de gemeenteBronckhorst is tegen windturbines. Waarom spelregels opstellen voor iets wat niemand wil?

Het PON sprak met verschillende belanghebbenden, waaronder een groep initiatiefnemers, een groep grondeigenaren en een groep energiecoöperaties. De deelnemers van deze groepen blijven helaas geheim. 

Tijdens ons groepsinterview deelden de onderzoekers enkele curieuze zaken.
Er was bijvoorbeeld toch sprake van inmenging van de gemeente bij het opstellen van de enquête. Over deze en andere zaken stelden we de wethouder 8 vragen.
De raadsfracties vroegen we naar hun standpunten op 3 thema's: 1. Lokaal draagvlak, 2. Raadsverantwoordelijkheid en 3. Het voorzorgsprincipe.


Video van gemeente Bronckhorst

Gemeente misleidt dorpskernen en raadsleden: Best mooi die windmolens


Tijdens een 'Inspiratietour' mochten dorpsbelangenorganisaties en raadsleden Windpark Nijmegen-Betuwe bewonderen. De deelnemers waren enthousiast: "Interessant om zo'n windmolen eens van dichtbij te zien!"
De molens, 4 in totaal, hebben een tiphoogte van 150 meter. 

Het windpark werd niet toevallig gekozen. Het is één van de zeer weinige plekken waar omwonenden voorstanders werden. Best begrijpelijk, in het geval van dit windpark. De omwonenden zagen hun toch wat troosteloze plek, vlak naast de A15, verbeteren met wat geld voor glasvezel en een wijkfeest. 

Deelnemers van de tour vonden dat "inspirerend om te zien".

Zou de wethouder erbij verteld hebben dat hij 3x zoveel windturbines wil, die 100 (!) meter hoger zijn? Met een voet zo breed dat er een heel boerenerf in past?

Video van Bas de Wit 

Megaturbines: Bronckhorst wil er meer, wil ze hoger en nog dichterbij


Bij Windpark Nijmegen-Betuwe zien we de resten van wat ooit een groen gebied moet zijn geweest. De relatief 'kleine' windmolens vallen gelukkig wel mooi weg, achter de elektriciteitsmasten. De A15 overstemt het geluid. 'Eén groot feest', oordeelt de commentaarstem in dit filmpje.

Maar, lijkt deze situatie dan op Bronckhorst? Is het eerlijk dat dorpsbelangenorganisaties en raadsleden hier, ter inspiratie, mee naartoe werden genomen?

Onze situatie lijkt meer op de situatie bij Windpark Spui. Daar kregen de mensen te maken met megaturbines van 200 meter hoog, in hun stille gebied. Op 500 meter afstand tot hun woningen.

Voor velen geldt Windpark Spui als hét voorbeeld van hoe het niet moet. Bronckhorst ziet dat anders. Wij streven juist naar nog meer en nog hogere turbines, nog dichterbij woningen (400 m), met nog meer lawaai. 

Video van NOS op 3

Bronckhorst ligt straks wakker van de windmolens


Naast hoorbaar geluid, kennen we het risico van onhoorbaar geluid. De NOS legde al eens duidelijk uit hoe het zit, met gezondheidsschade door onhoorbaar geluid. Een land als Denemarken stelt daarom een geluidsnorm voor laagfrequent (onhoorbaar) geluid. Maar in Nederland bestaat zo'n norm niet. 

Dr. ir. Jan de Laat (LUMC) laat geen twijfel bestaan over de gevolgen van onhoorbaar geluid: "Laagfrequent geluid beïnvloedt het menselijk lichaam en de hersenen. Veel onderzoeken rapporteren slaapverstoring, stress, het gevoel te moeten vluchten. Effecten op het geheugen en concentratieverlies." 

Voldoende afstand tot woningen lost deze problemen op, aldus De Laat:
"Kies voor minimaal 10x de masthoogte."
Helaas kiest onze wethouder ervoor dit advies te negeren. 


29 oktober 2020 | Raadsleden Bronckhorst nemen 'Procesvoorstel richting kaders voor windenergie' aan

Een desillusie. Raadsleden verklaarden aanhoudend dat ze goed naar de burger willen luisteren.

Niet alleen aanhoren, maar ook echt luisteren, is ons advies. Burgers vertegenwoordigen volgens het democratisch beginsel.

Op 29 okt 2020 vertelden de raadsleden hoe ze bedolven werden onder de mails van bezorgde bewoners die opriepen, vroegen en misschien wel smeekten om een verstandig besluit:

‘Voldoende tijd nemen voor het opstellen van solide kaders voor windenergie (als blijkt dat dat nodig is).’

En toch is het volstrekt ondeugdelijke ‘Proces richting kaders voor windenergie’ gewoon aangenomen (CDA stemde tegen; PvdA wilde 4 procesonderdelen toevoegen, maar kreeg geen steun).

Iedereen vond het wel een goed idee om na te denken over een ‘burgerraad’. Nádat de kaders zijn vastgesteld...
Deze raad is fan van het nemen van daadkrachtige stappen in omgekeerde volgorde. Maar wees gerust. Zij willen graag dat wij weer vertrouwen krijgen.

Vertrouwen kun je verdienen. Dat lukt met daden en gedrag. Niet met woorden.


Photo by Ben White on Unsplash

Het college verandert zomaar een belangrijk woord in een amendement!


Vorig jaar besloot de raad voor Bronckhorst:
Tot het eerste ijkpunt zal de gemeente de beleidsregels en de kaders voor grote windmolens vanaf 25 meter opschorten tot 2022.” (Het eerste ijkpunt is in 2022)

De raad wilde niet overhaast te werk gaan. En de tijd nemen voor onderzoek naar effecten op gezondheid en landschap. Heel goed!

De wethouder lijkt erop te hopen dat de raad het besluit van vorig jaar is vergeten.

Opeens moet het proces naar ‘kaders voor windenergie’ nu starten. Want, zo schrijft de wethouder in het procesvoorstel: “De beleidsregels en kaders voor windmolens (>25 meter) moeten voor 2022 zijn vastgesteld door de gemeenteraad.”

Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash

Het procesvoorstel dat is aangenomen is inhoudelijk onzorgvuldig en niet professioneel


Een voorbeeld:
Bronckhorst gaat werken volgens de  ‘uitnodigingsplanologie’. Dat betekent dat de gemeente zich faciliterend en uitnodigend gaat opstellen naar de energiereuzen.
‘We laten het over aan het vrije spel der krachten.’

Uiterst scherpe kaders en normen zijn dan nodig. Om daarmee de gezondheid van inwoners en het milieu te kunnen beschermen. Het opstellen van goede kaders en normen vergt expertise, maar ook tijd.
De gemeente Bronckhorst wil dit ‘checkpuntje’ even snel regelen in één bijeenkomst, met drie parallelle sessies.

Photo by Wesley Armstrong on Unsplash

Fouten in het rekenmodel voor duurzame energieopwekking


Het rekenmodel waarop het aantal windturbines is gebaseerd heet: Energiemix Bronckhorst.

Intussen is dit model door meerdere partijen doorgerekend. De conclusie is steeds hetzelfde:

‘We gaan veel meer energie opwekken dan we zelf verbruiken.’ Dat kan natuurlijk een beleidsbeslissing zijn. Maar waarom blijft de wethouder dan steeds het tegenovergestelde zeggen?

Wij zeggen: Geen landschap verwoesten voor windturbines die niet nodig zijn.

(En gewoon een openbaar en correct rekenmodel gebruiken!)